Các bài viết cũ

Phương pháp giải toán lớp 4 Dạng toán hiệu – tỉ

Dạng toán hiệu  – tỉ (phân số)

–o0o–

kiến thức :

phương pháp giải toán lớp 4 Dạng toán hiệu – tỉ (cơ bản) : link.

phương pháp giải toán lớp 4 Dạng toán tổng – tỉ (cơ bản) : link.

Dạng toán hiệu  – tỉ cơ bản : Read the rest of this entry

Advertisements

Dạng toán hiệu – tỉ

Dạng toán hiệu – tỉ.

Bài tập mẫu :

Tìm hai số, biết hiệu của hai là 62 280 số và số thứ nhất gấp 6 lần số thứ hai. Read the rest of this entry

Dạng toán tổng – tỉ

Dạng toán tổng – tỉ

Phương pháp giải dạng toán tổng – tỉ cơ bản :

Dựa vào đề bài, ta phải tìm hai yêu cầu.

Tìm tổng giá trị của A và B .

Dạng tổng hiệu của hai số (cơ bản)

Dạng toán tổng hiệu của hai số

Ta có :

Bài tập SGK trang 47 : Read the rest of this entry