Giải môn toán tuyển lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm 2014 – 2015

giải chi tiết đề thi tuyển sinh lớp 6 môn toán trần đại nghĩa 2014 – 2015

câu 1 :

a) 97

b) 295/33

câu 2 :

xét cân B : 5 Δ = 1250 g Read the rest of this entry

Dạng toán hình học lớp 5 nâng cao (Lớp chuyên)

Ôn thi tuyển sinh lớp 6 trần đại nghĩa (P6 HÌNH HỌC)

–o0o—

Câu 5 2012 : 2 điểm

a) Cho tam giác ABC có diện tích là 150 cm2. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 5cm thì diện tích sẽ tăng thêm 37,5 cm2. Tính đáy BC của tam giác.
b) Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài dài hơn chiều rộng 5m. Nếu giảm cả chiều dài và chiều rộng đi 3m thì diện tích thửa đất sẽ giảm đi 42 m2. Tính diện tích của thửa đấy ấy. Read the rest of this entry

Giải toán Dạng toán hình học lớp 5

Dạng toán hình học lớp 5

–o0o–

Bài toán 1 :

Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 9m, chiều dài bằng 5/2 chiều rộng.

a)      Tính chu vi và diện tích nền nhà ? Read the rest of this entry

Giải toán chuyển động lớp 5 Dạng 3 : chuyển động trên dòng nước

Dạng toán chuyển trên dòng nước 

 –o0o–

gia sư toán lớp 5 - chuyển động trên dòng nước đứng yêngia sư toán lớp 5 - chuyển động trên dòng nước 1 Read the rest of this entry

Toán chuyển động lớp 5 Dạng chuyển động ngược chiều và gặp nhau

Dạng 2 : chuyển động ngược chiều và gặp nhau

–o0o–

DẠNG 1 : quãng đường – thời gian – vận tốc : link.


Bài toán tổng quát :

Cho hai địa điểm A và B cách nhau một đoạn s. xe thứ nhất xuất phát tại A đi về phía B. cùng lúc đó, xe thứ hai cũng xuất phát tại B. đi về phía A. sau một thời gian, hai xe gặp nhau. hỏi khoảng thời gian đi của hai xe gặp nhau bằng bao nhiêu ? Read the rest of this entry

Toán chuyển động lớp 5 Dạng chuyển động cùng chiều và gặp nhau

Dạng 3 : chuyển động cùng chiều và gặp nhau

–o0o–

Bài toán tổng quát :

gia sư toán lớp 5 - chuyển động cùng chiều và gặp nhau 1

Cho hai địa điểm A và B cách nhau một đoạn s. xe thứ nhất xuất phát tại A đi về phía B. cùng lúc đó, xe thứ hai cũng xuất phát tại B. đi về phía A. sau một thời gian, hai xe gặp nhau. Hỏi khoảng thời gian đi của hai xe gặp nhau  ? Read the rest of this entry

Toán chuyển động lớp 5 : Dạng tìm các đại lượng quãng đường – thời gian – vận tốc

Dạng toán chuyển động lớp 5

DẠNG 1 : quãng đường – thời gian – vận tốc

–o0o–

Công thức :

s = v x tcong thuc chuyen đong lop 5 s = v.t Read the rest of this entry

Cách giải toán đố lớp 3 dạng hai lời giải : mỗi thành phần – gía trị còn lại

Giải toán lớp 3 dạng hai lời giải : mỗi thành phần – gía trị còn lại

–o0o–

Bài toán 1 :

Một cửa hàng có 3360 kg gạo, cửa hàng bán được 1/8 số gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ?

Giải. Read the rest of this entry

Phương pháp giải toán lớp 4 Dạng toán hiệu – tỉ

Dạng toán hiệu  – tỉ (phân số)

–o0o–

kiến thức :

phương pháp giải toán lớp 4 Dạng toán hiệu – tỉ (cơ bản) : link.

phương pháp giải toán lớp 4 Dạng toán tổng – tỉ (cơ bản) : link.

Dạng toán hiệu  – tỉ cơ bản : Read the rest of this entry

Phương pháp giải toán lớp 4 dạng tổng – tỉ

Dạng toán tổng  – tỉ (phân số)

–o0o–

Dạng toán tổng  – tỉ cơ bản :

Tuổi Mẹ và An 36 tuổi. tuổi mẹ bằng  7/2 tuổi An. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi ?

Giải.

Sơ đồ số phần bằng nhau :

so do so phan dang tong - ti lop 4

Read the rest of this entry

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.